At Prijom you will find many articles on selected topics, sorted by quality of those articles!
Here, you will find many articles that are ranked by people who love to read!
9 More Ilokano words 10 See also 11 References and Notes 12 External links   Ilocos Sur, La Union and Abra, their population has spread east and south of  their  In other words, the meani

ilocano song Listube
9 More Ilokano words 10 See also 11 References and Notes 12 External links Ilocos Sur, La Union and Abra, their population has spread east and south of their In other words, the meani

ilocano Tumblr
ilocano song. BULOD NGA AYAT WONDERFUL TONIGHT ISEM LAGLAGIPEM AWAN NAGKURANGAKEDWELL143 COUNTRY MEDLEY{ILOCANO SONG}

Ilocano Forum topic reponses Iluko
Ay ayaten ka I love you. (Syempre, this is a must Haha.) I guess ito yung Baguio Ilocano. Actually, madaming variety ang Ilocano parang Bicolano. So far, yan

Ilocano SONGS YouTube
Ket agingga ita, diak pay la malipatan daytoy a pasamak, ken uray dagiti padak Ti nalaus a pagyamanak ken pati amin a dumardaray ngata ket isu ti natakneng English translation I'm looking at you, kaka Fermin, but I can't see you.

Bilingual Pen Ilokano Dialectal Differences
an ilocano medley by Adelaida Ramones and Ricky Dancel la paz, lacub, lagangilang, lagayan,manabo, tayum, tineg . also refer to themselves as Samtoy, from the Ilocano phrase sao mi ditoy, meaning 'our language here.' The word

Bakit [english] English Tagalog Translation and Examples
Kaniana €“ Imbagac kaniana nga isu laeng ti innac ayayaten. Kayatko man met a makamammo Ka Shermamabalin kadi? . kada apo baket ken apo lakay iti sidong dagiti sabsabali. We are listing here Ilocano words, not becau

Arts and Culture Cagayan
english, ano ang kahulugan Ng kinikilig, English US, Tagalog, Translation, tagalog sa ilocano diksyunaryo ay ay ayaten ka unay Word that hard LOL

return to archive
Due to the influx of Ilokano migrants in the last century, majority of the people of The Itawits are noted for their pottery and basketweaving traditions. . Lasam, and later, another bilingual (EnglishYbanag), La Sinseridad, was publishe

Higher Ground Blog February 2008
case in translating poetry from one language to another, the lyrics of. Dahil Sa yo suffer the words stress the physical discomfort and hard work involved in planting and a tall papaya tree to fill a basket with his love for a girl, but

Nampicuan Nueva Ecija Knowledge Rush
Kailian nga tagaNampicuan, ayatentayo iti ili nga kinadakkelan tayo, ili iti Baker iti ile tayu,ken dagidi ummuna nga ap apong tayo ket naggapo idiay lugar ti Kailukuan. 2)no long term project wala silang maumpisahan proyekto na matatapos . sana ay magising ka na dahil baka may nabubuong quo detat sa iyong

The Coolest Bago Tribe Sagunto Star
Ok, even just for fun, let known your expertise in ILOCANOBAGO dialect Kindly include a footnote/vocabulary meanings for the difficult words please. inya ti reliheyon mo anak koUCCP apo ala ket ngarud, ay ket mapan ka . innak ishare kadakayo ayaten nga kabaranggayan.idi dakkel pay laeng ti

Tungkol sa akin scribblesonbananaleaves
kalat ng utak ko. Ang mga ito ay maaring pangit o maganda, depende sa iyong panlasa. salamat dahil isa ako sa mga dahilan kung bakit ginanahan ka magsulat Pag marami May alam akong Becoollano word dati pero limot ko na e ahahaha Yung translation ng I love you. dialect na Sa Ilokano, Ay ayaten ka :D

Ερωτικά Îόγια σε όÎες τις γÎώσσες τÎυ κόσμÎυ ThrakisTime Gr
We Are Back: To basket γιόρτασε στÎν ΑÎεξανδρÎύπÎÎÎ (video) . Wo ay ni ( Mandarin dialect) €” Wo ai Je tadore (I love you, stronger meaning between lovers) Ilocano €” Ayayaten ka. Indonesian €” Saya cinta padamu (Saya, commonly used) (words are often unnecessary as the thought is most often conveyed

LANGIDEN tingguian Umali Kayo
ay mayyat met ah, uwad gayym ta website tayo ah,,, ants madamag kanta smiley ken pannangipablaak toy nanumo ken ayayaten mi nga munisipyo. went to the house of the pasado kapitan (former captain),€ he said in Ilocano. . ti met la kayam ket dagiti pilay nga teenager, baket nga agtakaw,

Ask A Question
Your questions will be answered by people like you.
Follow us on G+
Google+
Featured Posts
 • Make A Website Like StackOverflow from Scratch

  This days StackOverflow is now become to be a most popular platform for programmers around the world. StackOverflow have new questions in almost every seconds! This is a real great turn. So, you want to ..

 • How to Remove Noise While Audio Recording

  Yesterday I was recording my voice for a YouTube casting, but i was really afraid of the surrounding noise while recording my voice. Besides, there is a construction going on besides my home, so i ..

 • How to Find Similar Photos Using Google

  Have you ever wonder that you will be able to find similar photos using Google image search engine though you may do not know the name of the location of your image, or you may ..

 • Change From Upper Case to Lower Case Text in Microsoft Word

  Well, you are busy at work and suddenly you get noticed that you was mistakenly hit “Caps Lock” button of your keyboard, so a full passage turned in capital letters! It is really a boring ..

 • March of the Eagles Game Review

  March of the Eagles is a strategy types of game. This game has a good story, the story is the ten years of the Napoleonic Wars. While writing this article i have found a WikiPedia ..

 • How To Clean Hard Drives In Windows 8

  It is a very important issue that you keep your windows 8 local disc partition clean in order to make your windows 8 operating system run faster and smoother! For the first time? Well, don’t take it ..