Ask a question

Kahulugan Ng Pamahalaang Militar

Kahulugan ng Pamahalaang Militar at Pamahalaang Sibil?

Obviously the wrong section for answers to your question.
Try the SE Asian section or in general the Asian section
You can always Google your question in your pc and see what you come up with.

See what I got up with below

Kahulugan ng Pamahalaang Militar at Pamahalaang Sibil?

Obviously the wrong section for answers to your question.
Try the SE Asian section or in general the Asian section
You can always Google your question in your pc and see what you come up with.

See what I got up with below

Ano kahulugan ng pag-aari?mabigay ng halimbawa.?

Your questions are of Tagalog language, and I'll try to answer and translate it.

Q1: Pag-aari means possessions/belongings/properties.
A translation would be - Define posessions and give examples or What do you think are possessions/belongings? Give examples.

Q2: The question is a little incomplete. Ano ang kahulugan ng karapatang? is incomplete. the translation of this is what is *______*(blank) rights? This should be Ano ang kahulugan ng karapatan? (How do you define rights?) Give examples.

Q3: Pagbabago is change, while bago is new.

Q4: naging means became. ex. nang ako ay sumali sa militar, ako ay naging responsable. (When I joined the military, I became responsible.
There is no word "paging" you might be referring to "pagiging" which means "being" Ang PAGIGING mabuting mamamayan ay makakatulong sa pagunlad ng bansa. this translates to BEING a good citizen helps make a country prosperous.

Q5: Nakabatay means based on, based in.
Tagalog example. Ang pagsisinungaling ay isang mortal na kasalanan, ito ay nakabatay sa banal Bibliya.
English. Telling lies is a mortal sin, based on the holy bible.

Q6:Pangunahin means primary.

Ibigay ang kahulugan ng parity rights.?

Ang KASAYSAYAN ang pag-aaral patungkol sa mga pangyayaring nakalipas - ito ang historia ng isang bansa o pangkat etniko. Ang HEOGRAPIYA ang pag-aaral ng mga katangiang pisikal ng Mundo. Ang KONEKSIYON ng KASAYSAYAN at HEOGRAPIYA ay makikita sa pag-aanalisa ng mga pangyayaring nakalipas. Ang mga pangyayari ay nakatakda sa mga ispesipikong lugar - at dito makikita ang natuang koneksiyon. Halimbawa, ang Labanan sa Tirad Pass ay isang pag-aaral ng mga nangyari doon (Kasaysayan) at kung saan ito naganap (Heograpiya).

What is the summary of tanikalang ginto?

Tanikalang Ginto By Juan Abad

Anu ang pagkakaiba ng pamahalaan ng mga sinaunang pilipino sa mg pilipino ngaun?

Unang Bahagi: Kasaysayan ng Pamahalaan sa Pilipinas

1.Pamahalaan sa Pangunahing Panahon
2.Pamahalaan sa Panahon ng Espanya
3.Pamahalaan sa Panahon ng Himagsikang Pilipino
4.Pamahalaan sa Panahon ng mga Amerikano
5.Pamahalaan sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig
6.Pamahalaan sa Ikatlo at Ikaapat na Republikang Pilipino

Ikalawang Bahagi: Ang Pamahalaan ng Pilipinas Ngayon

1.Ang Istruktura ng Pambansang Pamahalaan ng Pilipinas
2.Mga Sangay ng Pamahalaan

1.Ang Tagapagpaganap
2.Ang Lehislatibo
3.Ang Hukuman
3.Pamahalaan sa Lokal na Antas

1.Pamahalaang Panlalawigan
2.Pamahalaang Panlungsod at Pambayan
3.Mga Barangay
4.pamahalaan ng espanyol

Sinu-sino ang mga amerikano na namuno sa pamahalaang sibil?

i also would like the answer to that question

Ano po ba ang "pamayanan"?

lahi literally means race. it also pertains to your heritage. "Ano ba ang Lahi mo?" means - what is your race or heritage. If you're pure white then just say pure white/caucasian. If you have some other race in your blood, maybe that's what they're asking. Fil-am for filipino american, American-chinese..etc.